Tumor Removal...

Tumor_removalTumor....


Yen kelingan mbiyen...weruh getih semaput..

Joint Surgery...

Joint_SurgeryJoint Laparoscopy surgery with Prof Peter Maher (Aust).


Yen dipikir2 koyo maen winning eleven...